Lägenhet

Har en son på 23 år som just nu är häktad. Bodde hos oss före brottet. Nu vill min man ej min sons pappa vägrar ha han boende hos.
Han har inget jobb då han pluggade när han åkte dit. Om jag skaffar en lägenhet åt honom betalar då socialen den? Då jag inte råd att betala den

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du engagerar dig och försöker hjälpa din son.

Din son har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten till hyra och mat i den kommun han är bosatt i och få sitt ärende prövat. En utredning görs och beslut fattas i hans ärende. Vid beslut om avslag har han möjlighet att överklaga beslutet.

Rent allmänt så gäller det att vuxna studerande i första hand ska försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd på CSN (Centrala studiestödsnämden), såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden.

När det kommer till kostnader för en eventuell lägenhet har alla kommuner riktlinjer gällande högsta godtagbar hyra när man har ekonomiskt bistånd. Det görs individuella prövningar i varje ärende. Man gör en samlad bedömning om hyra är skälig, bland annat utifrån gällande lagstiftning. För att socialnämnden ska kunna avgöra om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behöver den enskilde inkomma med underlag som möjliggör bedömning och beräkning avseende skäliga boendekostnader.

Det bästa rådet är att kontakta den socialtjänst som ni tillhör för vidare vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter