Varför får inte min son hjälp?

Min 21 åring bor med mig och vi har testat snart allt han pluggar och gå på praktik för unga via arbetsförmedlingen men får inget av inte mycket av CSN och knappt 400 av försäkringskassan och han får ingen hjälp av socialtjänsten jag får inte många tusen i lön och jag har inte råd att ha honom hemma om han inte får ihop mer pengar så vi gjorde ett inneboende kontrakt och ändå får han inte hjälp!! Jag går back varje månad vad ska jag göra ?!

Irriterad Mamma

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du vill hjälpa sin son och tråkigt att höra att du upplever att ni inte får någon hjälp. Utifrån vad du beskriver ovan är rådet till dig att du ber din son att kontakta den socialtjänst som ni tillhör för att diskutera just sin situation. Detta utifrån att försörjningsstöd alltid prövas individuellt.

Generellt så gäller det att vuxna studerande i första hand ska försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att försörja sig under studietiden.

Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Rent allmänt så kan man ansöka om en hyresdel till den man är inneboende hos i samband att man ansöker om försörjningsstöd. Det finns dock regler kring detta och dessa regler kan se olika ut i olika kommuner. Det finns dokument som ska bifogas som tex hyreskontrakt. Det finns också en högsta godtagbar hyra liksom att man inte kan beviljas en hyresdel om det redan utgår försörjningsstöd till hyran.

Din son har alltid rätt att ansöka och få sin sak prövad och om han får ett negativt beslut finns alltid möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten.

Som sagt det bästa rådet är att kontakta den socialtjänst som ni tillhör för vidare vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter