intervju, gymnasiearbete

Skulle vilja intervjua någon som arbetar inom soc och med unga krimienlla till gymnasiearbete. Funkar de?

josse

Kommentarer

Hej!

Om du önskar att intervjua någon på socialtjänsten till ditt gymnasiearbete rekommenderar vi dig att ta kontakt med den socialtjänst som du önskar komma i kontakt med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter