Uppdrag-kontaktfamilj

Hej!

Mina barn har blivit beviljade kontaktfamilj men jag som vårdnadshavare har inte fått ta del av vad som ingår i uppdraget. Jag som vårdnadshavare måste ju ändå ha rätt till att ta del av handlingar som dessa?

S.S

Kommentarer

Hej

En kontaktfamiljs uppdrag kan se mycket olika ut utifrån barnets behov.

Du som vårdnadshavare har rätt att få information om varför man beslutar om kontaktfamilj som en lämplig insats för dina barn. Det står i den utredning som lett till att beslut om kontaktfamilj fattats. Om du tycker det känns obegripligt i utredningen och har svårt att förstå uppdragets omfattning kan du be socialsekreteraren i ärendet förklara vad kontaktfamiljens uppdrag blir för just för dina barn.

Du nämner handlingar och vi på soctanterna förstår inte riktigt vilka handlingar du syftar på. Om du menar kontaktsfamiljsutredningen så lämnas inte den ut då den är sekretessbelagd.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter