UPPGIVEN

HEJ JAG ÄR EN MAN 47 ÅR SOM ÄR PÅ BEHANDLINGSHEM. FRIVILIG GÅTT BRA INGA ANMÄRKNINGAR VARIT HÄR 10 MÅNADER. SKA NU HA PERMITION OCH HA MIN SON 8 ÅR HAR DELARD VÅRDNAD. VAD SKA JAG HA FÖR NORM BISTÅND FÖR MIG PER DAG OCH FÖR MIN SON PER DAG SKA VARA HEMMA 5 DAGAR OCH VARA MED MIN SON 2 DAGAR MVH MATTIAS

LEDSEN PAPPA

Kommentarer

Hej!

Vad roligt för dig och att du ska träffa din son.

Vid permission från behandlingshem kan du få försörjningsstöd om du saknar ekonomiska medel. Detta utreds av socialtjänsten i din hemkommun. Är du berättigad till ekonomiskt stöd får du riksnorm för dagarna du är hemma. Erhåller du redan försörjningsstöd kan du under permissionen få extra pengar till livsmedelskostnader.

Alla ärenden handläggs individuellt. Kontakta ekonomihandläggare i din folkbokföringskommun för att ta reda på vad du har för möjligheter till bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter