Omvårdnadsbidrag

Har socialtjänsten rätt att kräva att få all retroaktivt bidrag som försäkringskassan beslutat gällande min son med autism. Har socialtjänsten 14 dagar att svara försäkringskassan detta gjordes inte dom svara efter 3 veckor vilket jag ej anser är rätt

Mette

Kommentarer

Hej!

Som vi förstår det har du ansökt om och fått försörjningsstöd. Du har sedan i efterhand fått beviljat bidrag från Försäkringskassan och kommer nu få en retroaktiv utbetalning.

Har du redan fått försörjningsstöd istället för den ersättningen som du skulle ha fått från Försäkringskassan kan socialtjänsten begära att den retroaktiva ersättningen betalas ut till dem istället för till dig. Det får du vända dig till din socialtjänst om för att få klarhet i.

Det är bäst att du kontaktar din handläggare som kan besvara vad som gäller i ditt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter