Fick slänga alla, möbler och kläder m m

Hej vi fick slänga alla, möbler kläder m m på grund av att det kom in sot från ved panna vårat försäkringsbolag ville inte ersätta det på grund av att den var lagad. Vem kan hjälpa, oss med möbler säng m m

Micke

Kommentarer

Hej,

Tråkigt att höra att ert försäkringsbolag inte kan ersätta er för skadorna.

Det är svårt för oss att ge ett råd då vi inte vet hur er ekonomiska situation ser ut. Om ni är aktuella för försörjningsstöd kan ni alltid vända er till socialtjänsten i den kommun som ni är bosatta i och ansöka om bistånd till möbler. En ekonomisk utredning görs och ett beslut fattas om ni är berättigade till bistånd för möbler. Ekonomiskt bistånd kan utgå om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel egna tillgångar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter