Hjälp

Hej
Har en fråga.
Är nyskild å har blivit hemlös .
Och jag är arbetslös och har aktivetetsstöd och kronofogden är inne och tar pengar från mig .
Nu till frågan . Jag har chans att få en lägenhet I Borås men då har jag inte riktigt pengar till hyra och mat kan man få hjälp från socialen??? Mvh kristin

Kristin

Kommentarer

Hej,

Vi vill först och främst gratulera dig till möjligheten att få lägenhet i Borås.

Du skriver att du har utmätning av kronofogdemyndigheten. De räknar ut ett förbehållsbelopp som du har rätt att behålla. Du kan gå in på kronofogdemyndighetens hemsida alternativt kontakta dem och se om du har rätt förbehållsbelopp. I förbehållsbeloppen ingår bland annat kostnader för hyra.

Du har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten till hyra och mat i den kommun du är bosatt i och få ditt ärende prövat. En utredning görs och beslut fattas i ditt ärende. Vid beslut om avslag har du möjlighet att överklaga beslutet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter