Vad kan man göra om man riskerar att bli hemlös

Hej
Säg att man har fått besked om att man ska ut om en månad utav sin partner. Var kan man vända sig om det är svår att få en lägenhet och riskerar att bli hemlös?

x

Kommentarer

Hej!

Enligt Socialtjänstlagen skall den som inte på egen hand kan tillgodose sina behov få stöd och hjälp utifrån de enskildes förutsättningar. Det betyder att alla egna möjligheterna ska vara uttömda innan man kan vara berättigad till stöd. Har man ett arbete eller annan inkomst ska man på egen hand lösa sin situation. Även när man saknar arbete förväntas individen göra allt i sin makt för att lösa sin situation. Har man en inkomst så kan man bo på hotell eller andra billigare alternativ, bo inneboende eller hos nätverket under tiden man söker ett mer stabilt boende.

Boplatssyd är exempel på plattform som förmedla hyresrätter från flera olika hyresvärdar i Skåne. Man kan också ringa till hyresvärdar själv och ställa frågan om ledigt boende direkt till dem. Mindre hyresvärdar har ett eget kösystem och ibland kan man ha tur.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter