Försörjningsstöd runt jul?

Jag pluggar just nu på heltid och kommer bli klar med min utbildning strax innan jul. I december får jag endast runt 800kr i studiemedel och ca 1800kr i lån. Jag hoppas att jag hittar ett jobb nära heltid några veckor innan jul, men om jag inte gör det får jag nog svårt att betala hyran inför januari. Jag uppfyller inte villkoren för a-kassa, och övriga stöd som aktivitetsstöd eller liknande är jag osäker på.

Kan jag vända mig till Soc innan nyår för att ansöka om försörjningsstöd om jag skulle behöva? Vad är viktigt för mig att tänka på i så fall?

Studenten

Kommentarer

Hej!

Vad kul att din utbildningstid är klar och att du är redo för arbetslivet!

Det är inte helt enkelt när det gäller att klara sin försörjning i glappet som uppstår mellan utbetalning av studiemedel tills man har en inkomst.

När det gäller ersättning under studier, så har man att genom de studiesociala förmåner som finns att själv klara av sin försörjning och har inte rätt till försörjningsstöd via socialtjänsten. För att veta om du kan vara berättigad till försörjningsstöd, behöver du veta hur din termin löper. Tar din termin slut i december, och inte går in i januari, kan du vara berättigad till försörjningsstöd om du själv gjort vad du kunnat för att finna ett arbete i anslutning till avslutad skolgång. Du behöver också anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det kan vara bra att skriva upp alla arbeten du söker inför skolavslutningen för att kunna visa att du varit arbetssökande. Kontakta socialtjänsten i din kommun i god tid, eftersom det kan ta några veckor innan de har en besökstid för dig.

Om din termin löper in i januari månad, då har du att med studiemedel du erhåller under hösten att betala din januarihyra, eftersom hyran förfaller till betalning den siste december. Även om det är så, har du så klart rätt att ansöka om bistånd, men risken är att du inte kan få hjälp med januari hyra.

Vi hoppas att du får ett arbete snabbt, och önskar dig lycka till i arbetslivet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter