Flytta från en kommun till en annan?

Hej!

Jag bor just nu i en kommun där jag fått försörjningsstöd i över 10 år. Under dessa år har vi försökt många olika instanser för att få ut mig i arbetslivet (lider av diverse diagnoser som gör det svårt för mig), men ingenting har fungerat än.
Min nuvarande lägenhet är en väldigt liten etta som jag bott i, i över 20 år nu. Hyran ligger på ca 4000 kr/mån..

Mina närmsta anhöriga, som är de enda jag har, skall nu flytta till en annan kommun ett par mil bort, och hade gärna sett att jag också flyttar dit, då de börjar bli till åren och vill ha en nära. Vilket jag också vill.

Det jag undrar är hur socialen kommer ställa sig till om jag flyttar till en annan kommun? Och så undrar jag hur mycket man är berättigad till hyra?
Om mina föräldrar hittar en lägenhet åt mig, som jag då kan hyra av dem i andrahand.

Tack på förhand!

Start på nytt liv

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du kämpar för att finna en förändring i ditt liv, där du kan komma ut i arbetslivet och ha en egen försörjning istället för att vara beroende av försörjningsstöd.

Det framkommer inte vilka diagnoser du har, eller om socialtjänsten, sjukvården och Försäkringskassan har samverkat för att se om det finns en reel arbetsförmåga hos dig eller om dina diagnoser kan vara tillräckliga för att ha rätt till en förmån från Försäkringskassan.

Det är en avsevärd skillnad att ha ett bidrag som försörjningsstöd eller en beskattningsbar förmån från Försäkringskassan som inkomst.

Du beskriver att dina föräldrar flyttar till en ny ort, och att du också skulle vilja flytta med för att ha dem nära dig, liksom du skulle kunna vara nära dem när de börjar bli äldre.

Att ha en beskattningsbar inkomst underlättar för dig att söka andra bostäder, att själv välja var du vill bo, i vilken kommun och så vidare. Det kan man säga att du har även om du är beroende av försörjningsstöd, men det försvårar att förändra dina förhållanden eftersom man under tiden man har pågående bistånd inte får fördyra sina boendekostnader.

Socialtjänstlagen är en ramlag, och rätten till bistånd följs av 4 kap i denna lag. Varje kommun har sedan att ha riktlinjer för vad den kommunen godkänner för utgifter utöver det som ingår i riksnormen. En annan svårighet kan vara att om man byter kommun och därmed socialtjänst, innebär det att den “nya” kommunen inte har en kännedom om dig och din bakgrund, att dina diagnoser inte är underlag nog för att inte ställa arbetskrav och så vidare som gör att rätten till bistånd kan ifrågasättas.

För att du inte ska hamna i en situation där dina ekonomiska förutsättningar blir osäkra, råder vi dig att kontakta den tilltänkta nya kommunen och där förhöra dig om vad för “högsta godtagbara hyra” är för ensamstående i denna kommun, att du beskriver dina förutsättningar och din oro om din ekonomiska situation om du flyttar och så vidare.

Vi hoppas att det blir en bra lösning för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter