Jag klarar mig inte ekonomiskt

Jag är heltidssjukskriven sedan 2 år tillbaka, har hela den tiden haft strul med försäkringskassan, fått avslag, fått rätt i förvaltningsrätten osv, så jag har periodvis fått försörjningsstöd. Har nu ett behov av försörjningsstöd igen sedan juni 2021. Jag får dock avslag pga av en löneutbetalning på semesterdagar i juni som var felaktig, som jag i själva verket betalar tillbaka, arbetsgivaren är Malmö stad, och de tillåter inte att jag betalar mindre än jag gör, vilket är 1500/månad. Jag betalar även CSN över 1000 kr/månad. Jag har även en hög hyra, och min skräck är att få en betalningsanmärkning nu, som gör att det blir svårt för mig och mitt barn att få en billigare lägenhet i framtiden. Jag har inga borgenärer eller sociala kontakter som kan hjälpa oss. Jag hade behövt hjälp att flytta också, vilket jag inte idag kan få. Jag kan inte fysiskt göra det själv och mår även väldigt psykiskt dåligt och sover väldigt dåligt. Pga att vi levt på så låga belopp i flera år gick pengarna jag fick i juni till helt nödvändiga saker som kläder till mitt barn, utrustning till vårt hem (som vi heller inte haft på flera år, pga mina låga inkomster, och som alltid gjort att mitt barn inte vill ta hem sina vänner hit) Jag trodde även att jag efter sommaren skulle börja arbeta igen, men pga problem med min arbetsgivare som inte vill medverka i min rehabilitering (facket hjälper inte till) så blir jag bara skickad på olika bedömningar istället för att de gör helt rimliga anpassningar på arbetsplatsen. Mitt barn har problem med maten och väger för lite, är väldigt kräsen också och har en tarmsjukdom. Läkare och dietist säger att de av princip inte skriver intyg till socialtjänsten. Får de göra så? Det har varit väldigt bra för oss att kunna ge barnet det hen vill äta över sommaren och har lett till en ovanlig viktuppgång jag annars aldrig har råd med. Jag har egentligen 9000 mindre denna månad än vad soc räknar att jag har. De räknar ju inte med mina skulder till Malmö stad och CSN, samt fortsätter de räkna ett överskott varje månad från juni, trots att jag i själva verket har ca 3000 kvar för oss två att leva på denna månad. Jag kan inte besöka mina vårdkontakter angående min sjukskrivning och sjukdomar pga att jag inte har råd med resorna dit. Jag kan inte söka akut tandvård jag behöver, då det skulle räknas av från mitt fiktiva överskott. Hur många månader kan soc räkna ett överskott? Hur ska jag kunna ge mitt barn maten hen behöver för att inte börja gå ner i vikt igen? Hen kan inte äta hur som helst, så nu blir det ju så att hen får nästan all mat för de pengar vi har och jag har gått ner väldigt mycket i vikt själv, vilket blir fel då jag själv haft ätstörning i många år tidigare.

S

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du har en tuff situation utifrån din psykiska ohälsa och de ekonomiska svårigheterna som det medföljer. Att vara ensamstående förälder med en låg inkomst är tufft. Att dessutom ha ett barn med de svårigheterna du beskriver gör inte saken lättare. Så vi vill börja med att berömma dig för din styrka och att du trots alla hinder har lyckats stå ut och hålla ihop, överklagat beslut från Försäkringskassan och fått rätt, kämpat med arbetsgivaren för att få komma tillbaka till dit arbete och trots begränsad ekonomi inte har betalningsanmärkningar.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden eftersom vi inte har tillgång till all information som kan vara avgörande i beslutet. Men vi kan lämna generella råd och information gällande lagstiftning.

Generellt gäller det att all inkomst räknas med i beräkningen när den enskilde ansöker om försörjningsstöd. Sedan kan det finnas omständigheter som gör att avsteg görs. En individuell prövning skall alltid göras och det innebär att man tar hänsyn till individens svårigheter och situation när bedömningen görs och beslut fattas.

De svårigheterna du beskriver med psykisk ohälsa, tarmsjukdom hos ditt barn som ställer andra krav på barnets kost, tidigare ätstörning hos dig är att betraktas som särskilda omständigheter.

Om du har fått ett avslagsbeslut kan du överklaga det. I din överklagan är det viktigt att du tydligt beskriver och styrker de svårigheterna det innebär för dig och ditt barn att maten inte räcker till och vilka stora konsekvenser det kan medföra. Det är också viktigt att du i ditt beslut poängterar hur den felaktiga utbetalningen gick till och att du nu betalar tillbaka det som en skuld. Kanske du och din handläggare kan komma överens om att summan om 9000 kr inte tas upp på en gång för att underlätta för er?

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter