Privata lån med Swish

Hej, jag erhåller ekonomiskt bistånd, nu har min nya handläggare granskat mig. Handläggaren hävdar att ett privat lån om 500 kr räknas som inkomst, trots att det är uppenbart kopplat till en återbetalning via Swish några dagar, 4, senare. Detta har redovisats tydligt av mig. Trots det har handläggaren sedan reducerat mitt EkBistånd med 500 kr.
Mina frågor gäller om detta verkligen är rimligt då summorna landar inom ramen för biståndet dvs att lånet motsvaras av en lika stor utgift och berör samma individ(er)?
Systemet/policyn bör väl ändå kunna medge att något så vanligt som Swish lån kunde accepteras så länge summan av transaktionerna hålls inom ramen för biståndet?
Anses det i så fall vara ett svart lån om jag lånar kontant?
Ni får väl ändå medge att Det låter lite löjligt nuförtiden och att de flesta av oss väl har större behov ibland och mindre vid andra tillfällen, måste då handläggarna sparka på oss som redan ligger ned, har Ni inga etiska och moraliska värderingar?
Det är ju människor ni har att göra med, går det över huvud taget att göra saker lite smidigare än att behandla oss som hundar?

Rent mjöl i påsen

Kommentarer

Hej,

Tack för din fråga! Av ditt brev framgår det att du tillhandahållit en summa på 500kr via Swish. Då du har en insättning på 500kr, räknas detta som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. Försörjningsstöd utgår endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om du är missnöjd med socialtjänstens beslut kan du överklaga beslutet och motivera till varför det är felaktigt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter