Demenssjuk förälder vill inte flytta

Hej,
En av mina föräldrar är sedan en tid sjuk i bland annat alzheimer och alkoholdemens. Hen har bott själv och fungerat någorlunda under 3 år, men har sista tiden blivit mer förvirrad och börjat dricka mycket (igen). Nu har hen på bara några veckor:
- brutit flera ben
- satt eld på lägenheten så brandkåren fick komma
- börjat gå omkring på sina gips (för att hen inte förstår att det är farligt och gör mer ont av det)
Vi anhöriga tyckte inte att hen skulle bo själv efter att ha fått sina diagnoser, men börjar nu känna panik för hur det här ska sluta. Ingen av oss har velat ha kontakt särskilt mycket pga alkoholen och fler av oss bor i andra städer. Varje gång vi ändå har besökt har det varit ren misär i lägenheten: skräp, kiss, tomflaskor... Det känns uppenbart att min förälder inte kan hantera sina fysiska sjukdomar, sina alkoholproblem eller ett eget boende. Hen vill fortfarande varken flytta eller vara på sjukhus för sina brutna ben. Kan vi vända oss NÅGONSTANS för att få till äldreboende/korttidsboende/slutenvård mot hens vilja?

Orolig son

Kommentarer

Hej!

Det låter uppenbarligen som det är problematiskt med din förälders sjukdom som påverkar hens hemsituation. Vi har förståelse för att det kan kännas svårt som närstående att stå vid sidan om och se hur ens förälder försämras.

Samtidigt är det en oro både för personen själv och vad som kan ske för andra i närheten, bland annat genom tex brand som du berättar om.

Du skriver att din förälder inte vill ta emot hjälp och att ni helst önskar att din förälder flyttar till ett boende med stöd både för sin egen del och andras.

I första hand vill vi hänvisa er att kontakta biståndshandläggare vid socialtjänsten i den kommun din förälder bor i. Det för att inledningsvis försöka motivera din förälder att ta emot frivillig hjälp efter bedömning om behovet.

Om din förälder är yngre kan hen ha rätt till LSS insatser och ingå i någon av personkretsarna för stödet. Vi råder dig att prata vidare om det med biståndshandläggaren vid kontakt.

Om det föreligger en risk både för personen i fråga och en risk för omgivningen kan flytt till boende med personal ske mot personens vilja.

Det som krävs är ett läkarintyg som intygar att personen inte är kapabel att fatta bästa beslut själv. Det med anledning av sjukdom, som i detta fall med sjukdomen alzheimers, det kan då bli tal om förvaltarskap som ansöks om vid överförmyndarnämnden.

Vi råder er att i första hand vända er till socialtjänsten i kommunen. Därefter om din förälder vägrar ta emot hjälp att ta kontakt med din förälders läkare alternativt med vårdcentralen din förälder tillhör.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter