Ska Sjukersättning/aktivitetsersättning räknas med som inkomst?

Hej!
Jag har ett barn som är 19 år och som bor hemma och som får CSN då han studerar på gymnasiet. Han får även aktivitetsersättning eller om det är sjukersättning. Jag undrar om min socialsekreterare ska ta med dessa ersättningar och bidrag från CSN som inkomst i beräkningen?

P.

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du ställer frågan, för detta är inte helt enkelt.

Generellt kan man säga att alla inkomster ska räknas som man erhåller och kan klara sin försörjning med, men det finns vissa undantag.

Föräldrar är enligt Föräldrabalken skyldiga att försörja sina barn till dess de fyller 18 år. Går barnet i en grundutbildning som till exempel gymnasiet är, är föräldrarna fortsatt skyldiga att försörja sina barn så länge som de går i skolan, dock som längst till dess barnet fyller 21 år.

Men om barnet har fyllt 18 år, går i gymnasiet och har inkomster som skulle kunna försörja det, finns det inget behov av att föräldrarna betalar för det vuxna barnets uppehälle under skolgång, varför föräldrarna inte kan få ekonomiskt bistånd till det vuxna barnets uppehälle och utgifter. Undantaget är dock om vuxet barn har inkomster av arbete, under tiden de studerar på grundutbildning, då ska dessa inkomster inte räknas med vid bedömning om rätt till bistånd för föräldrarna, se 4 kap 1 a § Socialtjänstlagen. Aktivitetsersättning som utgår vid förlängd skolgång är inte en ersättning som kan likställas med en lön för arbete och ska räknas som inkomst för den som erhåller den.

Däremot är barn inte försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar, varför ditt barns aktivitetsersättning inte ska bekosta uppehälle för andra i hushållet. Dock kan det vara rimligt att det vuxna barnet bekostar en del av de gemensamma utgifter som hushållet har samt del av hyra.

Om ni är osäkra vad som är en skälig kostnad för del i hyra och gemensamma hushållskostnader, så prata med din handläggare om detta, så att det inte blir olika summor som ni och socialtjänsten utgår ifrån när de bedömer er rätt till försörjningsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter