Vems ansvar?

Hej!
En person som har haft uppehållstillstånd i Sverige under några år, söker igen, får avslag, överklagar detta och nu är i processen för överklagandet samt får viss ersättning från migrationsverket. Har denna personen rätt till bistånd från socialtjänsten eller räknas personen som någon som inte har uppehållstillstånd och därför ska vända sig till migrationsverket? All information jag hittar om detta gäller nyanlända asylsökande, detta är inte riktigt samma situation. Tacksam för svar!

Hej

Kommentarer

Hej!

Du skriver att personen åter sökt uppehållstillstånd i Sverige, fått avslag på ansökan och överklagat beslutet och inväntar ett avgörande. Under tiden får personen ersättning från Migrationsverket som ansvarar för det nödvändigaste för överlevnad under överklagningsprocessen.

Ersättningen man får från Migrationsverket är under överklagningsprocessen enligt LMA, Lag om mottagande av asylsökande. Om beslutet personen inväntar är ett avslag kommer ersättningen från Migrationsverket att upphöra.

Om beskedet är ett nekande beslut med andra ord ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd och personen fortsatt befinner dig i Sverige, vistas hen i landet olagligt.

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen är förbehållet de som har “rätt” att vistas i Sverige, det vill säga svenska och nordiska medborgare, de som har uppehållsrätt samt de som har uppehållstillstånd. Personer som vistas i Sverige utan tillstånd kan ha rätt till nödhjälp i en akut situation.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter