Hjälp med pengar till räkningar och mat

Hej är utförsäkrad på försäkringskassan
Går ett innan program
För att kunna arbetsträna har 3700kr att leva för har varit så här i 202106.28
Går på knäna stressande för mig mår psykiskt dåligt att jag inte sover

Orolig kvinna kristina

Kommentarer

Hej!

För att kunna fungera och klara av vardagen behöver vi som människor ha våra grundläggande behov säkerställda. Att inte veta om man kan klara ut hyra och mat rent ekonomiskt innebär för de flesta en sådan stress att man till sist blir sjuk. Du beskriver att du mår så dåligt att det påverkar din sömn, något som man måste ha för att inte bli allvarligt sjuk.

Det framkommer inte hur din familje- och boendesituation ser ut i din fråga. Generellt kan vi beskriva vad en person behöver enligt riksnormen för att klara en skälig levnadsnivå. I riksnormen räknar man in utgifter för personliga kostnader som gäller mat, kläder/skor, fritid/lek samt hygien till en summa av 3160 kr/mån. Förutom detta godtas utgifter för gemensamma hushållskostnader som förbrukningsvaror, dagstidning och telefon för ett ensamhushåll med 1020 kr.

Förutom dessa utgifter kan det finnas andra utgifter som man har som kan vara godtagbara vid en ansökan om försörjningsstöd. Dessa utgifter kan vara hyra/boendekostnad, fackföreningsavgift/A-kassa, läkar- och medicinkostnad enligt högkostnadskortet med mera.

Skulder och avbetalningar är ingen utgift som godtas vid beräknandet av försörjningsstöd.

Genom länken nedan kan du titta lite närmare på riksnormen och hur det är tänkt att den ska täcka utgifter.

riksnormen-for-forsorjningsstod-2021.pdf (socialstyrelsen.se)

När det gäller boendekostnad så har varje kommun sina riktlinjer om vilken som är kommunens högsta godtagbara boendekostnad.

Vi råder dig att kontakta din socialtjänst och förhöra dig om möjligheten om att få hjälp, om du finner att du inte själv kan lösa din ekonomiska situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter