Nekad socialbidrag

Hej!

Mitt ex blev nekad socialbidrag, ha för få sökta jobb lät det som. Kan man ansöka nästa månad igen? Han sa att han sökt så många jobb som Arbetsförmedlingen planerat. Ska inte det räcka?

Sussie

Kommentarer

Hej!

För att vara berättigad till försörjningsstöd har den enskilde att göra allt hen kan för att själv försöka bidra till sin försörjning. Som frisk och arbetsför innebär detta att den enskilde ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, sköta kontakterna där och ha en handlingsplan tillsammans med arbetsförmedlaren.

Även om den arbetssökande och dennes arbetsförmedlare är överens att det är en viss typ av arbeten som ska sökas, så kan socialtjänsten kräva att den som söker försörjningsstöd söker alla typer av arbeten som hen har utbildning för eller erfarenhet av eller de arbeten som varken ställer krav på utbildning eller erfarenhet. Detta för att den enskilde själv ska göra allt hen kan för att finna en försörjning för sig. Socialtjänsten kan också kräva att den enskilde deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet för att stärka den enskildes möjligheter att få arbete.

Rätten till bistånd finns att läsa under 4 kap i Socialtjänstlagen.

Att ditt ex fått avslag en månad, innebär inte att hen kan vara berättigad nästa månad. Stötta ditt ex att fortsätta söka arbeten, även de arbeten som inte arbetsförmedlaren kräver, så att ditt ex kan få en fungerande vardag igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter