Hyra

Jag har problem och betala min hyra denna månad har blivit lurad på pengar och har skulder hos kronofgoden kan ni hjälpa mig med denna månad hyra

Billibo

Kommentarer

Hej!

Det låter som en jobbig situation du är i.

Du beskriver att du har både blivit lurad på pengar och har skulder vilket gjort att du inte har möjlighet att betala din hyra.

I första hand råder vi dig att kontakta din hyresvärd för att försöka få till stånd en avbetalningsplan för din hyra. Hyran är den räkning du absolut ska prioritera så du inte blir hemlös.

I första hand behöver du försöka lösa din ekonomiska situation på egen hand genom att försöka få stöd, hjälp och eventuellt kunna låna av ditt nätverk. Det då socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet som finns för kommuninvånare.

Vi råder dig att vända dig till det socialtjänstkontor du tillhör utifrån din folkbokföringsadress för att lämna in en ansökan om försörjningsstöd.

I samband med ansökan kommer socialtjänsten att begära in olika handlingar som kontoutdrag, uppgifter om inkomster samt utgifter att använda som underlag i utredningen. När utredningen är färdigställd kommer den att mynna ut i ett beslut om du är berättigad till försörjningsstöd eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du alltid överklaga det, vilket du även kan få hjälp att göra av din handläggare.

Socialtjänsten tar ingen hänsyn till att du blivit lurad eller att du har skulder i sin utredning.

Om du befinner dig i en akut situation där du inte har pengar till mat för dagen kan du ansöka om akuta livsmedelspengar hos socialtjänsten.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter