Återkrav

Hej,
Jag är sjuk sedan fler år tillbaka och har haft försörjningsstöd sedan drygt 5 år pga utförsäkring.
Jag skickade in ansökan om sjukersättning i maj och det verkar som det kommer att gå igenom. I de två senaste besluten om försörjningsstöd har man skrivit att man skickat framställan om återkrav från FK,, det handlar om ca 20 t. ingen annan kommunikation har skett från Soc i ärendet (trots att jag skrivit att jag väntar beslut o ev ersättning från FK sedan i maj efter ansökan om sjukersättning skickats in) Jag fick en kommunicering igår från FK att man kommer dra av 95 t i återkrav vilket kom som en chock. Vid samtal med FK framkom det att Soc skickat ett återkrav för mars till aug+de två månaderna jag nämner ovan. Har inte Soc skyldighet att informera mig att biståndet är föremål för återkrav (vilket man endast gjort för de sista två mån, alltså ca 20 tusen) eller gäller inte det i detta fallet?

Sjuk, trött o fattig

Kommentarer

Hej!

Så bra att du nu har beviljats sjukersättning och slipper göra nya ansökningar till socialtjänsten varje månad.

Vi på soctanterna kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden då vi inte har tillgång till allt information som föreligger beslut. Därför behöver du ta kontakten med din handläggare på socialtjänsten för att få en förklaring till det som har föranlett beslutet.

Generellt gäller följande: Om du har fått ekonomiskt bistånd under en period och sedan retroaktivt får ersättning för samma tid från Försäkringskassan kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar ut ersättningen till socialnämnden. Du kan läsa mer om detta här:

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/kommuner/utbetalning_for_re...

Om det finns någon möjlighet för dig att behålla din retroaktiva ersättning är inget vi Soctanter kan svara på. Men om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att de omprövar beslutet, du kan läsa mer här:

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/ZYwxDsIwDEXPwpA5QWxsFeICsFRdLL...

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter