tvinga ett vuxet barn att flytta hemifrån

Hej,
Jag har en son son snart fyller 21år.
Han har en diagnos med högfungerande Asberger-syndrom och ADHD diagnos.
Han säger själv att han är Narseist och utnyttjar oss som föräldrar.
Han sitter hela dagarna och nätterna på dator och spelar datorspel.
Han hjälper sällan till i hemmet.
Jag vill sätta gränser men mamman curlar honom.
Kan jag kasta ut sonen eller måste jag skilja mig och flytta för att få egen livskvalitet.

Custos73

Kommentarer

Hej!

Det låter som att ni har en tuff situation hemma, och att ni kan vara i behov av råd, stöd och eventuella insatser.

Det är inte ovanligt att föräldrarna har olika uppfattning om gränssättning till sina gemensamma barn som är hemma boende. Att ha en gemensam hållning gör det oftast lättare att arbeta åt samma mål och som föräldrar stödja varandra i arbetet. Vi hoppas inte att problematiken ska leda till skilsmässa eller att er son blir utkastad hemifrån, även om vi har förståelse för att det kan vara tufft.

Som förälder är du försörjningsskyldig för ditt barn tills ditt barn fyller 18 år. Studerar barnet på gymnasiet är föräldrarna försörjningsskyldiga fram tills gymnasiestudierna är klara eller som längst tills barnet fyllt 21 år.

Det finns olika former av stöd att söka. Eftersom ert barn är vuxet ska han ansöka själv, och om han vill med hjälp av er.

Utifrån att han har diagnoser kan han vara berättigad LLS- insatser, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Er son kan vända sig till funktionsstödsförvaltningen i den kommun han tillhör för att göra en ansökan. Efter att ansökan inkommit inleds utredning vilket leder fram till en bedömning hur vida det föreligger behov eller inte om det inte kan tillgodoses på annat sätt.

Utredningen avslutas med ett beslut som antingen är ett bifall, delbeslut eller avslag. Vid avslag är det möjligt att överklaga beslutet vilket han kan få hjälp av sin handläggare att göra.

Vi råder er att prata med er son om möjligheten till att ansöka för att se om han är berättigad stöd. Som anhörig finns det också stöd att få vilket ni kan vända er till ert socialtjänstkontor för att förhöra er om vad som finns i er kommun.

En annan tanke är om er son har stöd via habiliteringen via sjukvården utifrån hans diagnoser, om inte är det ett alternativ.

Vi har förståelse för att det kan vara problematiskt att få er son som är vuxen att ta emot hjälp om han inte vill. Vi råder er föräldrar att försöka finna en gemensam hållning, stötta varandra och vända er till ert socialtjänstkontor för att förhöra er om vad som finns i er kommun för både er son och er som föräldrar i första hand.

Vi hoppas att vi har kunnat vara behjälpliga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter