Relation med flickvän

Hej,min flickvän vill inte bo kvar hos sin nuvarande soc familj och vill istället flytta hem till min familj. Så min fråga är får man vara i ett förhållande om min flickvän flyttar hem till min familj?

Vk

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att din flickvän vill flytta hem från sin placering och du undrar då om ni kan fortsätta ha ett förhållande.

Det är svårt för oss att besvara då vi inte vet anledningen till varför din flickvän är placerad av socialtjänsten. Samtidigt vet vi inte i vilken ålder din flickvän är i.

Soctanterna kan enbart svara i generella frågor och inte i individärenden. Vi råder din flickvän att vända sig till sin handläggare för att prata om sin önskan att flytta hem. Din flickvän ska ha regelbunden kontakt med sin handläggare då socialtjänsten alltid ska följa upp hur placeringen fungerar.

Vad gäller om ni kan fortsätta ha ett förhållande vid hemflytt kan vi inte besvara på detta forum.

Vi hoppas att vi har varit behjälpliga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter