ekonomiskt bistånd

hej,
om man får ekonomiskt bistånd i flera månader, och sedan får tillbaka pengar som en bekant varit skyldig en på typ 30-40 tusen, kan man då bli återbetalningsskyldig? behöver man informera soc om det?
mvh

den gode mannen

Kommentarer

Hej!

Ekonomiskt bistånd ska i första hand fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter och inte kan lösa det på egen hand.

När du ansöker om försörjningsstöd behöver du lämna uppgifter om alla dina ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter. Har man löpande försörjningsstöd skall alla förändringarna gällande inkomstuppgifterna redovisas i samband med ansökan.

Du kan bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du fått felaktigt och om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan det betraktas som ett misstänkt bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Det framgår inte i ditt brev om du har ansökt om fortsatt försörjningsstöd eller inte. Vi kan inte besvara frågor i individärende utan råder dig därmed att vända dig till din ekonomihandläggare på det socialtjänst kontor du tillhör för vidare råd i ditt ärende. Det för att du ska undvika att bli återbetalningsskyldig eller att bli misstänkt för att begå ett brott.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter