Hjälp!!!!

Postat: 2008-05-06 14:05

Hejsan är 20 år och har 2 underbara barn en på 4 år och en på 4 månader jag bor hemma hos min mamma som sj har 3 barn jag blev utslängs från min lgh pga att soc inte hade betalt min hyra 6 månader fick inga brev eller något av hyresvärden före att dom kom överserns med att soc skulle betala direkt hur ska jag göra nu orkar nt utsätta mina barn för detta mer dom behöver sina egna rum åtminståndet min 4 åringa dotter

Lilly

Kommentarer

Postat: 2008-05-14 14:05

Hej

Vi förstår verkligen att er boendesituation är svår och pressad. Eftersom Bostadsmarknaden i Malmö ser ut som den gör, kan det dröja innan du hittar ett annat boende. Vi vill uppmana dig att söka lägenhet på egen hand både i Malmö men framförallt i andra delar av Skåne och Sverige.

Vi vill också informera alla om att även om man kommit överens med socialtjänsten att dessa ska betala in hyran, är det ändå den enskildes ansvar att se till att hyresvärden får sin hyra. För att socialtjänsten ska "fortsätta" att betala bostadshyra efter det första beviljade biståndet, måste en ny ansökan lämnas in varje månad. Din socialsekreterare utreder då om du har rätt till bistånd. Om du av någon anledning inte skulle ha rätt till bistånd, får du ett avslag som du kan överklaga.

Om du har hyresskulder kan det vara svårt att hitta ett boende men det är därmed inte sagt att det är omöjligt. Vi vill uppmana dig att ta kontakt med budget- och hyresrådgivningen som du kan nå på telefon 34 20 83 måndag - torsdag kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00. Du kan även besöka dem varje onsdag mellan kl 09.00-12.00 och 13.00-16.30 på adressen Bergsgatan 17 i Malmö. Budget- och hyresrådgivningen kan ge privatekonomisk rådgivning till hushåll och skuldsatta personer i kommunen samt hyresrådgivning.

Som tidigare nämnts är bostadsmarknaden i Malmö mycket svår, det är inte ovanligt att stora familjer bor på väldigt liten yta. Det du måste göra är att försöka söka lägenhet på egen hand för att därigenom kunna tillgodose ditt behov av boende. Socialtjänsten kan i en akut situation hjälpa till med tak över huvud. Observera att socialtjänstens ansvar berör dem som absolut inte kan tillgodose sitt behov av tak över huvud på egen hand.

Har du fler frågor kring ditt boende kan du kontakta socialsförvalningen i den stadsdel eller kommun du tillhör.

Vi önskar dig all lycka på vägen till ett bättre boende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter