Bristande omsorg

Är det tillåtet där två föräldrar har delad vårdnad, men den ena föräldern endast har barnen varannan helg (4 dagar i månaden) och under de dagarna lämnar barnen för att arbeta eller göra annat, hos "bonusförälder" att göra det utan den ordinarie förälderns/vårdnadshavarens medgivande?

Mommomia

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att det kan vara en besvikelse för barnen som är hos sin ena förälder på umgänge om barnen inte får den tid med föräldern som planerat och önskat.

Vi tolkar det som att du menar att föräldrarna har gemensam vårdnad, det vill säga att båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Vidare att barnen bor stadigvarande hos den ena föräldern men att barnen är hos den andra föräldern på umgänge varannan helg.

Din fråga är om det är ok att umgängesföräldern inte spenderar tid med barnen när barnen är hos föräldern för umgänge?

Syftet med umgänge är att träffa barnen i första hand. Det då barnen har rätt till båda sina föräldrar och att alla ska försöka verka för att barnen har en god relation med båda sina föräldrar.

Ibland kan det vara omständigheter som tex arbete som gör att föräldern inte kan spendera lika mycket tid med barnen som önskat.

Det är inte olagligt att lämna barnen hos en annan omsorgsperson om föräldern måste även om det sker vid umgänge så länge barnen inte far illa.

Det framgår inte om du är barn eller någon nära till barnen, men vill råda dig att prata med föräldrarna. Alternativt vända dig till Familjerätten som har erbjudande om olika insatser för att få till ett bra och fungerande umgänge både för barnen och föräldrarna.

Familjerätten i Malmö Stad kan du nå via telnr: 040345248

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter