ledsagning

hej jag undrar om det finns angivet antalet timmar vid ledsagning till tex sjukbesök eller om det är per månad

libbe

Kommentarer

Hej!

Ledsagarservice är individuellt behovsprövat och ges bara om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ledsagarservice kan ansökas av den som har en funktionsnedsättning och har svårigheter med att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Du kan beviljas allt från några timmar för att tex delta i aktiviteter, behandlingar och besöka vänner mm. Du kan även beviljas för ett enstaka tillfälle som tex vid en resa eller utflykt.

Du har rätt att ansöka om de timmar du önskar och har behov av. Därefter kommer din ansökan att hanteras det vill säga att en utredning inleds. Bedömning görs och du får ett beslut som antingen är ett bifall på de timmar du önskat, eller ett delavslag, dvs att du kanske inte får det antal timmar du önskat. Beslutet kan även vara ett avslag. Att du inte bedöms vara i behov av det du ansökt om, vilket i så fall är överklagningsbart.

Om du bor i Malmö Stad kan du kontakta:

Funktionsstödsförvaltningen

Telnr: 040-349300, måndag-fredag 08.00-16.00.

Du kan även nå dem via E-post: fsf@malmo.se

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter