Rätt och riktigt i processen att överklaga beslut. Och när är något medicinskt styrkt?

Hejsan

Jag har en fråga som gäller rättssäkerheten i överklagningsprocessen av ett beslut.

Om en handläggare ger ett avslag och man överklagar beslutet, är det då korrekt att det är samma handläggare som granskar avslaget?
Tidigare när jag hade med FK att göra förstod jag det som att det alltid ska vara en annan person som tittar på överklagan.
Är ju självklart att personen som gett avslaget inte kommer ändra sin uppfattning om det inte är någon dunderultramiss som personen då dessutom ska våga visa att de gjort.
Det ska väl vara en ny person som tittar på det med nya ögon och kollar så att allt är korrekt eller?

Känns som att man förlorar 1 steg i rättsprocessen direkt där om det är samma person som tar överklagan också.

Men hur ser bestämmelserna ut kring detta?
Är det rimligt att den som fattat beslutet är den som ger avslag på överklagan?
(Om det spelar någon roll så gäller detta Riksfärdtjänst)

Sen undrar jag även vad en handläggare förväntar sig när man menar att något inte är medicinskt styrkt.
Menar inte att ni ska svara i mitt fall. Vet att ni ger generella råd.
Men dom jag tänker är det för mig medicinskt styrkt om en läkare skriver att man behöver det och varför det behövs. Men om det inte räcker, vad mer kan det vara man?

Snälla hjälp mig. Känns som jag står och slår huvudet blodigt mot en vägg här och all vägledning skulle vara uppskattad.

Tack på förhand

Den eviga striden

Kommentarer

Hej!

Precis som du skriver går ett beslut att överklagas. Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande från det att du har fått beslutet. Ditt överklagande bör innehålla:

- Vilket beslut som du vill överklaga och vad beslutet handlar om.

- Datum för beslutet.

- Varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

- Dina kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer där du kan nås.

- Eventuella bifogade handlingar som styrker varför ditt beslut ska ändras.

När ditt ärende inkommit görs en bedömning av utredare ifall överklagandet och eventuellt bifogade handlingar gör att beslutet kan ändras helt eller delvis. Därefter skickas alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten som första instans. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Vi kan tyvärr inte svara på om det är samma handläggare som går igenom ditt överklagande, men att avslå ett överklagande kan inte handläggare göra utan det ska prövas i förvaltningsrätten som fattar beslut angående överklagan.

Gällande din fråga om vilka handlingar som behövs är det viktigt att du pratar med din handläggare som kan förklara för dig vad som krävs för att intyget ska vara tillräckligt.

Vi hoppas att du har fått svar som hjälper dig vidare i ditt ärende. Om du har fler frågor får du givetvis återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter