vill ha med mig en pålitig person till socioal kontoret

vill ha med mig en person jag litar på har förtroende på social mötet men då blir det stelt istället mår social tanten bäst jag kommer själv fast ingen som tar mig på alvar

pernilla

Kommentarer

Hej!

Om du behöver ha med dig en person som du har förtroende för och känner dig trygg med, så är det ditt val. Det är din person och ditt liv som är ska diskuteras varför du kan bestämma om du vill att någon annan person ska få kännedom om detta.

Socialtjänsten och dess tjänstemän kan ibland neka att annan person är med vid besök, till exempel om det skulle kunna utgöra en fara för personalen.

Även om socialsekreteraren kan bli obekväm för att det finns någon annan person med i besöket, tycker vi att du kan bortse från detta. Det är du som ska känna dig lugn och trygg vid besöket.

Vi hoppas att du kan få med dig en person som kan stötta dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter