Samtal med barn

En person i socialtjänstens ärende klarade inte att få min flicka tillbaka på fritids.Hon gick runt ensam på bilvägen en längre tid och påverkades negativt av händelsen. Vad kan jag göra om jag vill anmäla detta ? v
Vilka konsekvenser kan det ge för familjebehandlaren?

Oroliga Olle

Kommentarer

Hej!

Det är tråkigt att läsa att din flicka inte ville gå tillbaka till fritids, och att en vuxen person som arbetade i socialtjänstens ärende inte lyckades övertyga henne att det skulle vara det bästa.

Det vi kan råda dig till att göra, är att kontakta chefen för den person som du anser har gjort fel. Om personen har gjort något brottsligt, kan det bli rättsliga följder, och om personen gjort något olämpligt kan det leda till en tillrättavisning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter