Ert eget bästa

Hade jag vetat det jag vet idag om min uppväxt hade ni aldrig fått ta mig från mina föräldrar. Hade ni gått igenom dom olika fall av olika barn ni omhändertagit och som är idag vuxna människor men som är mer trasiga än andra som har fått leva med sin föräldrar så hade ni sett att ni inte går efter barnets bästa. Ni ska vara dom som människor kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Istället är folk rädda att vända sig till er. För när ni väl har satt era klor i en då vill ni bara in djupare. Ni vill inte ta er loss. Ni tror att det bästa för barn är att vara placerade någon annanstans istället för att hjälpa deras föräldrar med deras brister och svagheter. Att ni kan sova om nätterna, att ni kan krama era barn och inte må dåligt över dom familjer ni splittrar visar endast på hur döda era hjärtan är. Det borde finns ens sorts kontroll för vem som kan jobba i branscher där man kan ställa om människors liv som ni gör. Istället för att blint läsa era böcker borde ni ha använt ett intellekt och fråga er vad era val ställer till med.

Mycket besviken samhällsindivid.

Kommentarer

Hej!

Det är ledsamt att läsa att din uppväxt och din situation inte blev bra, att du känner dig sviken och besviken på samhället.

Socialtjänsten har olika uppdrag i sin myndighetsutövning, men framför allt har den att skydda barn och säkerställa att barn får sina behov tillgodosedda.

Socialtjänsten har ingen önskan eller vinning i att splittra familjer eller att omhänderta barn, men ibland är omständigheterna så att det är tvunget.

Myndigheter som har befogenheter att ta beslut som är så omfattande att den påverkar enskilda individer eller ibland hela familjer får ofta kritik för att de ingriper för ofta, men också att de inte gör tillräckligt mycket enligt den möjligheten de har.

I Sverige har vi några få tvångslagar, och en av dessa är LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall samt LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård. Dessutom har vi polis och åklagare som kan besluta att frihetsberöva personer vid misstanke om brott eller om de utgör någon allmän fara.

Socialtjänsten önskar att familjer som känner att de har några begynnande problem tar kontakt med socialtjänsten om de önskar få stöd i sin situation. I de flesta fall har familjen själv nätverk som kan utgöra det stöd och ge den hjälp som behövs, men ibland kan det behövas insatser utifrån.

Vi Soctanter hoppas att familjer fortsätter våga ta stöd och hjälp av samhällets instanser, men ingen har facit på hur saker och ting blir även om det finns forskning och erfarenheter från tidigare insatser.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter