När får man ett beslut?

Vi gjorde klart utredningen för 2 veckor sen. Den pågick i ungefär 4 månader. Det ska tas beslut om en ansökan om placering någon annanstans. Min handläggare sa bara att det ska skickas till oss genom posten. Glömde fråga när. Hur länge kan det här ta som mest? 1 mån? Vill ju kunna överklaga i tid om placeringen nekas.

Glömsk person

Kommentarer

Hej!

Handläggning inom socialtjänsten och andra förvaltningar regleras av Förvaltningslagen. I denna lags 9 § ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Även om det i socialtjänstlagen finns utrymme för att utredningen får pågå under 4 månader, och kan förlängas, så ska den avslutas så fort det går om man inte behöver utreda i 4 mån för att komma till ett beslut.

I Förvaltningslagen finns också angett om hur beslut fattas, hur det ska dokumenteras och motiveras samt hur underrättelse av beslut och hur överklagan går till, se paragraferna 28-33.

En rimlig tid för handläggning och så vidare brukar man säga är inom två veckor. Vi känner till att det är ett hårt tryck med mycket ärende på Socialtjänsterna runt om i Sverige, som gör att färdigställandet av det skriftliga beslutet kan ta lite längre tid. Dock bör du veta att tiden för att inkomma med överklagan börjar inte räknas förrän du delgivits det skriftliga beslutet.

Om du vill veta närmare när du kan få ta del av det skriftliga beslutet får du ringa handläggaren och förhöra dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter