Hjälp för behandlingshem För ptsd

Hej.
Jag vet inte hur jag ska börja.min liv är väldigt komplicerat.
Jag u ar levt många år i missbruk och jag är ren sedan 19 månader.
Är jag var sex år blev jag våldtagen i ett trapphus några månader sen i en buske bland annat.sen genom missbruket fick jag ungefär 46 olika trauman som jag återupprepas i olika beteenden och jag har väldigt svårt att hantera mitt liv och mår väldigt dåligt
Jag började på en PTSD behandling men dem var okunniga på mina funktionshinder
Sen blev jag mordhotad i min gamla lägenhet så jag flyttade till en ny lägenhet efter socialtjänsten inte ville betala ett skyddat boende
Och när jag flyttade till en annan ort.så ska jag träffa sög för överlämning från den andra handläggan till den nya.
Och fick en kontakt via psykiatrin och en ptsd behandling om 1 års väntetid och jag känner att jag behöver hjälp nu.jag vet inte vad jag ska göra om jag inte får hjälp mes mina problem
Har även hittat ett behandlingshem som verkar bra för ptsd och funktionshinder och vill verkligen dit eftersom mitt liv inte alls fungerar
Med något i mitt liv..och jag är rädd att inte få hjälp
Is fall har jag bestämt mig att då åka jag ta mitt liv.för jag orkar inte le a med alla de sa problem efter 28års smärta

Vad ska jag göra snälla HJÄLP

Bumpa

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha haft en svår och tuff start på ditt liv, med flera trauman som gjort att du verkar ha försökt finna sätt att “skydda” dig från smärtan som dessa har givit dig. Det verkar ändå som att du är stark som fortsatt försöker finna hjälp och stöd för att hantera dessa trauman på ett bra sätt, för att kunna hantera livet framåt.

Du berättar att du flyttat till en ny lägenhet och fått en ny handläggare på Socialtjänsten. Vårt råd är att du kontaktar denna för att ansöka om behandling. Alla har rätt att ansöka om hjälp från socialtjänsten, även om det kan bedömas att det finns en annan huvudman som kan anses vara den som ska ge vården. Du skriver att du funnit ett behandlingshem som verkar bra för dig. Det vi kan råda dig till är att specifikt ansöka om just detta behandlingshem, eftersom du då ska få ett skriftligt beslut på din ansökan om socialtjänsten inte skulle anse att du är berättigad till detta.

I ditt fall kan det vara så att socialtjänst och sjukvård ska samverka i den vård och behandling som du kan behöva för att klara av livet. Socialsekreteraren bör kunna vara behjälplig för att initiera ditt behov hos sjukvården.

Vi hoppas att du får den hjälp och det stöd du behöver, om det nu är från socialtjänsten, sjukvården eller något de samverkar om.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter