Journaler om min bortgångna mamma.

Hej jag heter Matteus och är 17 år. Jag blev fosterhemsplacerad redan från födseln då min mor inte var lämplig till att ha vårdnad över mig. Min biologiska far är klassad som (okänd). Min mor dog när jag var två under sin process till att bli nykter. Hon dog utav följderna till en dykolycka i en pool. Jag undrar om där finns journaler jag kan hämta eller något som min mamma sa eller som skrivits ner om min mamma. Min mamma födde mig i Malmö och jag blev omhändertagen av Malmö kommun och placerad i fosterhem där jag bott nu sen dess. Syftet till allt detta är egentligen om jag kan hitta någonting intressant som kanske kan leda till min biologiska far eller saker hon berättat.

Matteus undrar

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att du främst vill veta vad din mamma har berättat om din bakgrund.

Vi råder dig att prata med din socialsekreterare om att du vill ta del av dina journaler och utredningar som finns hos socialtjänsten. I dessa handlingar bör det finnas information till varför du blev placerad och ev. annan information om din bakgrund.

Du kan även ta kontakt med Familjerätten i Malmö och ställa frågan till dem ifall de har någon dokumentation och om de kan lämna ut denna till dig. De har telefonnummer 040 34 52 48.

Om du vill begära ut sjukvårdsjournaler behöver du ta kontakt med Journal- och arkivservice på telefonnummer 0771-86 66 00 måndag-fredag kl 8-16.

Vi hoppas att du har fått tips på hur du kan gå vidare. Om det dyker upp fler frågor får du gärna höra av dig igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter