Nytt beslut?

Hej!
Mitt barn är LVU:at och jag läste att vården ska omprövas var 6:e månad. Kommer det ett nytt beslut som går att överklaga till domstolen då? Kan jag få hjälp av en jurist med att överklaga?
Hälsningar från M

MammaM

Kommentarer

Hej!

Om ditt barn är omhändertaget enligt 3 § LVU ska vården omprövas var sjätte månad. Inför omprövningen ska barnets och vårdnadshavarnas inställning inhämtas. Om det fattas beslut om fortsatt vård enligt LVU har vårdnadshavare och ungdom som är fyllda 15 år rätt att överklaga beslutet.

Om ditt barn är omhändertagen enligt 2 § LVU övervägs vården var sjätte månad.

Som vårdnadshavare kan du när som begära att vården ska upphöra och då görs en utredning som mynnar ut i ett beslut om vården ska upphöra eller ej. Detta beslut kan också överklagas.

Du måste inte ha någon jurist för att överklaga utan du kan göra det på egen hand och när överklagan inkommit tilldelas du ett ombud via Förvaltningsrätten.

Hoppas att du har fått tips om hur du kan gå vidare. Du får givetvis höra av dig om det uppstår fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter