norm

Hej,
jag bor med min vuxna dotter,
vi har båda diagnoser
jag undrar vad är matnormen i månaden(den gemensamma),vi äter i hemmet endast.
båda har just nu försörjningsstöd.

mamma

Kommentarer

Hej!

Livsmedelsnormen för två vuxna som bor tillsammans och äter alla måltider hemma är 3050 kr/månad. Sedan tillkommer sådant som kläder/skor, fritid/lek och hygien totalt blir det 5700 kr/månad. Gemensamma hushållskostnader beräknas till 1130kr/månad för 2 personer.

Mer information om riksnormen finns på Socialstyrelsens hemsida; riksnormen-for-forsorjningsstod-2021.pdf (socialstyrelsen.se)

Du skriver att ni båda har diagnoser och om era diagnoser gör att ni har behov av specialkost eller annat som medför högre kostnader kan ni ansöka om detta över norm.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter