borgen

Kan soc gå in som borgenär,när jag nu söker en billigare lägenhet och vill byta kommun,det krävs borgenär eftersom jag har försörjningsstöd,
är detta brukligt ibland?

bigfoot

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du söker en billigare lägenhet och vill byta kommun. Socialtjänsten går generellt inte in som borgenär men kan skriva ett hyresintyg som säger att så länge du uppfyller kraven för försörjningsstöd kommer du att beviljas pengar till hyra upp till en viss summa.

Hyresintyget gäller för den kommun som du bor och har försörjningsstöd i. När du hittar en lägenhet i en annan kommun får du ansöka i den kommunen.

Så här skriver Socialstyrelsen i sin handbok: “Om det föreligger fortsatt behov av ekonomiskt bistånd efter flytt hänvisas den enskilde till den nya bosättningskommunen. Det är den biståndssökande själv som tar kontakt med den nya bosättningskommunen, men den avflyttande kommunen kan, i vissa situationer, vara behjälplig när den enskilde efterfrågar det. Det kan även bli aktuellt att den nya bosättningskommunen, efter samtycke från den enskilde, behöver ta kontakt med avflyttningskommunen. Både den avflyttande kommunen och den nya bosättningskommunen behöver inhämta den enskildes samtycke vid eventuellt uppgiftslämnande.”

Vi hoppas att du hittar en billigare lägenhet där du vill bo och önskar lycka till med flytten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter