Bedömning samtal

Fått mejl hem om att socialtjänsten fått in en anmälan om vår dotter 7år. Och vi ska på bedömning samtal.
Vad kan de gälla?
När de kommer från socialtjänsten menar jag

Malte

Kommentarer

Hej!

När det kommer in en orosanmälan till socialtjänsten kallas vårdnadshavarna och barnet till ett möte. På mötet går socialsekreterarna igenom orosanmälan med er. Efter mötet görs det en bedömning ifall en utredning ska inledas eller inte. Ni kommer att få information ifall utredning inleds eller inte.

Gå gärna in på www.kollpasoc.se för att få mer information om hur socialtjänsten arbetar.

Hoppas att ni har fått tips som har varit användbart. Har ni fler frågor eller funderingar får ni givetvis höra av er igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter