Kan Socialen se mina arvspengar vid återansökan om försörjningsstöd?

Jag har fått en mindre summa pengar i arv. Jag vill behålla dessa pengar för att spara och "ha roligt" med och inte använda det som inkomst. Ska jag själv anmäla detta till min handledare på försörjningsstödsenheten? Sker det en koll mot skatteverket/kronofogden vid återansökan så att försörjningsstödsenheten ser att jag har fått pengarna?

Herr D

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte uttala oss om ditt specifika ärende utan svarar vad som gäller generellt.

Ekonomiskt bistånd ska i första hand fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter. Du behöver lämna uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter. Du kan bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du fått felaktigt och om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan det betraktas som ett misstänkt bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Vårt råd är att du tar kontakt med din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och informerar om det arv som du har fått.

Hoppas att du har fått tips på hur du kan gå vidare. Om du har fler frågor får du givetvis återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter