Hur länge ska egna pengar räcka?

Hej, jag har försörjningsstöd på ca 5000 kr/månad och kommer fortsätta ha så över överskådlig framtid. (Är långtidssjukskriven 75%, borde såklart ha sjukersättning men alltid avslag. En annan historia.)
Nu kommer jag kanske få 100000 kr i januari och kommer då såklart inte söka försörjningsstöd. När pengarna är slut kommer jag åter söka stöd. Vet att de då tittar på de senaste 3 månaderna för att se om jag har ett över- eller underskott.
Men om jag spenderar 75000 kr i januari (tex åker på resa, skänker till välgörenhet eller ger som gåva till min bror). Då har jag 5000x3 kr till feb, mars och april. Kan jag söka och få nytt stöd i maj? Eller måste 1000000 kr räcka i 20 månader?
Måste jag redovisa hur jag har försörjt mig i januari? Måste jag visa var de 5000x3 kr kommer ifrån? Har det någon betydelse?
Kortfattat; Om jag vet att jag kommer behöva ekonomisk hjälp i framtiden vilka krav ställs då på att jag, när jag är självförsörjande, hushåller med mina pengar? Över hur lång tid?

Emma

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att din fråga handlar om ekonomi och självförsörjning.

Vårt råd är att du pratar med din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd angående din situation och hur länge det kan förväntas att du är självförsörjande utifrån den summan du väntas få.

Det är fint av dig att vilja skänka till välgörenhet samtidigt är det viktigt att du planerar för din försörjning i första hand.

Vi råder dig även att ta kontakt med budget och skuldrådgivningen i din kommun där du kan få hjälp att planera din ekonomi. Om du bor i Malmö är telefonnumret dit 040 34 58 00.

Hoppas att du har fått lite tips på hur du kan gå vidare. Du får givetvis höra av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter