Alkohol i familjehem

Hej soctanter,
Min pappa är familjehem till min bror's dotter.
Han har alltid haft problem med alkohol men nu har det gått över till extremare mängder och han dricker sig full nästan varje dag. Jag har försökt prata med honom om detta men han ignorerar bara mig eller säger att han vet att han har problem osv.
Förutom hans missbruk är han en underbar pappa/farfar och ger massa kärlek och uppmärksamhet.
Min fråga är hur jag kan fixa detta och vad som händer om jag anmäler detta till handläggaren som har hand om deras ärende? Vill inte att hon ska försvinna in i systemet.

Sara

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är en jobbig situation för er som anhöriga med en anhörig som har alkoholproblem. Det är väldigt starkt gjort av dig att ha konfronterat din pappa med hans situation!

Ibland kan det vara svårt att lyssna på närstående och komma till insikt med sin problematik. Av det du skriver låter det som att din pappa har viss insikt i sin problematik men att han behöver hjälp att ta tag i problematiken. Om din pappa bor i Malmö så finns det olika hjälp att få genom socialtjänsten. Exempelvis kan han kontakta Öppenvårdshuset Gustav där det även finns anhörigstöd att få, https://malmo.se/Oppenvardshuset-Gustav.html.

Vi kan bara rådgöra generellt och vet inte varför din brorsdotter är placerad i familjehem från början. Men det är viktigt att din brorsdotter får växa upp under trygga och förutsägbara förhållanden fri från bland annat missbruksmiljö. Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Den information du har behöver komma till din brorsdotters handläggares kännedom för att säkerställa att hon inte riskerar att fara illa av den situation som råder. Det är ingenting som någon av er på egen hand kan lösa utan det behövs med stor sannolikhet att flera aktörer samarbetar för att din brorsdotter ska få de bästa förutsättningarna som finns.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter