Flrsörjningsstld och sedan csn

Om man haft försörjningsstöd en period och sedan studerar så får man söka csn. Det förstår jag.

Jag förstår också att försörjningsstöd med hyra o mat räknas på kommande månad, dvs att jag inte får försörjninggstöd längre fram än csn börjar.

Men under tiden med försörjningsstöd så är det ju flera utgifter bakåt som man fått ersättning för, ex el, dr och buss. Hur blir det med sådana utgifter när man slutar m försörjningsstöd o börjar m csn?
Säg att studier och csn börjar 23 aug, får man då försörjningsstöd för bakåtutgifterna (ek, dr, buss) för juli och aug (fram till 23 aug) ? Eller sker ingen utbet alls så fort man fått csn beviljat?

Maria

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår gäller din fråga om man kan få ekonomiskt bistånd för utgifter man haft innan man får utbetalning från CSN för studier.

När det gäller ekonomiskt bistånd så görs det alltid en individuell bedömning gällande vad man har rätt till. Om studierna påbörjas 23 augusti så ska hyreskostnaden för september tillgodoses med pengarna från CSN. Det gäller även samtliga utgifter för kommande månad om det är förfallodatum i slutet av augusti.

Kostnader som uppkommit under tiden man uppburit försörjningsstöd, i detta fallet till och med 22 augusti, kan man bli beviljad ekonomiskt bistånd för. Det kan exempelvis vara kostnader för medicin eller läkarvård men då behöver man kunna uppvisa kvittot för utlägget.

Det bästa man kan göra är att prata med sin handläggare och få förklarat vad som gäller och vad bedömningen grundar sig på. En person har alltid rätt att ansöka och få sin sak prövad. Är man inte nöjd med det beslut som fattats kan man alltid överklaga beslutet och få sin sak prövad igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter