Stöd för att flytta till annan kommun

Jag har levt på försörjningsstöd i tio år och mår psykiskt mycket dåligt. Jag har redan kontakt med psykiatrin men har inte kunnat bli hjälpt där.

Jag är lite drygt 40 år gammal och känner att jag behöver ändra mitt liv för att inte hamna i ett ännu sämre mående och till slut bara bli liggande hemma.

Jag har min familj och släkt på ganska långt håll i en annan kommun och om inte hela mitt liv bara ska förstöras skulle jag behöva flytta närmare dem och börja om på en ny ort. Jag har ingen alls på orten jag bor nu och det är högst osannolikt att jag skulle få ett arbete och komma vidare den vägen.

Jag undrar nu om det går att få aktivt stöd av socialtjänsten för att flytta till annan ort? Exempelvis att socialtjänsterna på de båda orterna diskuterar mitt ärende sinsemellan och gör upp en planering tillsammans med mig för att möjliggöra en flytt?

Det handlar också om att kontakta bostadsföretag och intyga att jag kommer att kunna få försörjningsstöd på den nya orten så att jag kan bli beviljad en lägenhet.

Det är uteslutet för mig att bara bo kvar där jag nu bor och fortsätta i olika åtgärder, jag kommer då bara att bli mycket sämre i mitt mående. Vilken hjälp kan jag få i den här situationen?

Erika

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att du vill förändra din livssituation genom att flytta närmare familj och släkt. Det märks att du har tänkt genom din situation, och detta är en lösning som du ser hade förbättrat både din vardag och ditt mående. Du skriver att du inte längre vill fortsätta i de åtgärder du har där du nu bor. Det bästa råd vi kan ge dig är att du tar hjälp av de kontakter du har inom de åtgärder du hänvisar till för att diskutera dina mål. Det går inte att ge individuellt svar på du vilken hjälp du kan räkna med i en annan kommun. Man har eget ansvar att planera sin framtid, och det innebär att man förväntas själv ta kontakt med bostadsföretag etc. Kanske kan din familj och släkt i den andra kommunen bistå med tips om boende etc.

Du skriver att du vill ha hjälp med detta, exempelvis att din nuvarande handläggare pratar med socialtjänsten i den kommun du vill flytta till. Varje kommun har ansvar för individer som hör till den egna kommunen, vilket innebär att det inte är självklart att man i en kommun kan lämna över ett pågående ärende och förvänta sig att nästa kommun ska ta över. Men du kan alltid ta upp och diskutera detta med din handläggare. Så som svar på din fråga, du kan få hjälp och stöd att diskutera och planera för dina mål, men vi kan inte svara på vilket sätt du praktiskt kan få hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter