Känner sig kränkt. Vidare

Tack för svaret på mitt tidigare inlägg.
Vi har vänt oss till IVO flera gånger å påpekat samma saker men det är inte till någon nytta det hellre.
Man är helt maktlös i "kampen"mot en myndighet som skall vara till för att hjälpa familjer/barn . Men det gäller tydligen inte alla myndigheter framför allt inte dom i den kommunen vi har "bråkat" med. Utan den kommunen lutar sig tillbaks på paragrafer som dom tolkat att det passar dom själva. Men dom verkar "glömt"bort att läsa vilka skyldigheter dom har.
Har ärligt talat tappat förtroendet för alla myndigheter . Man vågar inte söka hjälp längre.
Vi är inga lag paragraf ryttare men vill att rätt skall vara rätt. Vi överväger att polisanmäla 1-2 av socialsekretterna i den kommunen för olaga hot / kränkning. För dom har verkligen kränkt oss och även hotat oss både muntligt och skriftligt på mejl flera gånger.

blir tokig,

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att ni vänt er till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) flera gånger men att det inte varit till hjälp. Du skriver att du är maktlös och har tappat förtroendet för alla myndigheter. Nu överväger ni att polisanmäla socialsekreterarna i kommunen.

Ni har försökt göra vad ni kan för att era barn ska få det bra och det är ju det viktigaste ni kan göra. Att ni på vägen för att hjälpa och stötta era barn i deras uppväxt upplever att ni blir kränkta och hotade är tråkigt. Det bästa för barnen är ju självklart om alla runt dem hjälps åt och samarbetar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter