Boendefråga

Hej,

Jag och min sambo har separerat. Detta ledde till att jag flyttade tillbaka till hemorten, och vår son blev kvar hos sin pappa. Sonen är snart 6 år. Kan han redan nu önska var han vill bo? Rätten tittar på barnets bästa vid beslut om boende. Vad är barnets bästa om föräldrarna är likvärdiga, alltså lika bra för barnet att bo hos? Kan det landa i att barnet får bo kvar där han är född och uppvuxen, dvs hos sin pappa? Då är det onödigt att gå in i en ”tvist” om det bara blir uppslitande för alla och det ändå landar i att bäst för barnet är om han får bo kvar. Även om jag som mamma anser att han får det lika bra i min hemort.

Mamma

Kommentarer

Hej!

Ett barns åsikt ska viktas mot ålder och mognad, tanken är att man ska ha förmåga att överblicka konsekvenser av sitt val. Det innebär att din son är för liten att bestämma helt själv. Det är ni föräldrar som i första hand behöver komma överens, och i era funderingar behöver finnas hur er pojke ska få tillgång till er båda två. Även på vilket sätt hans vardag ska bli så bra som möjligt för honom. Det går inte att säga på förhand vad en tvist kommer att sluta i, men din tanke om att det kan vara fördel för ditt barn att vara kvar i den omgivning han är van vid stämmer. Vid en separation kan det vara svårt att diskutera och prata eftersom känslorna kan vara upprörda. En bra början är att få hjälp av familjerätten med samarbetssamtal. Ni får då en tredje part som stöttar under samtalen så ni får bättre möjlighet att hitta lösningar.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter