Mormor

Hej, om en handläggare har en utredning med en närstående till mig, dvs. släkt, och påstående om mig och ev .annan familjemedlem tas upp i hens utredning, där de baserar sina antaganden på att det verkligen är så. Har handläggaren då ingen skyldighet att ta upp detta med de berörda? Det får ju avsevärda konsekvenser om man utreder ett ärende som i själva verket inte är så som det är, i det stora hela.Det är fruktansvärt, och en tragedi för vårt rättsystem om saker och ting inte går rätt till. Jag har en innerlig önskan att våra sekreterare inom kommunen ,som har brukarnas liv och hälsa i deras ”händer” verkligen tar sitt kall. Men jag tycker inte att det är rätt att dokumentera en felaktig bild av oss övriga familjemedlemmar i en utredning som förföljer oss. Vi respekterar deras sekretess, men det är ju inte sekretess om jag får informationen om mig och övriga fam.med av brukaren som denna utredning rör. Det är ju bara det jag vill förmedla till sekreteraren.
Det kan ske missförstånd, men inte på en nivå som en mänsklig jordbävning. Jag är oerhört besviken för jag har alltid gjort rätt för mig, lärt mina barn att vi har ett tryggt rättsystem. Men det är ju raka motsatsen.

Önskar en kontakt med handläggaren

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att en utredning har gjorts av en närstående till dig och att det i den utredningen finns påståenden som enligt dig inte stämmer. Vi förstår det också som att du har fått information om vad som står i utredningen av personen som utretts.

En utredning som är färdigskriven går inte att ändra. Du kan däremot skicka in ett tillägg. Om du har information som är av betydelse för att din närstående ska få rätt hjälp och stöd är det bra om du kan lämna informationen till socialtjänsten i kommunen där hen är aktuell. Även om man inte bifogar tillägget till utredningen kommer tillägget att finnas diariefört och följer akten för personen som utretts.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter