Bistånd till hyra och mat

Jag har länge varit beroende av försörjningsstöd p.g.a. handikapp, utförsäkring, bostadslöshet och icke fungerande rehabilitering.
Nu hade jag glömt att lämna in nya intyg för sjukskrivning p.g.a. mina kroniska ryggbesvär och blev nekad försörjningsstöd för september. Väntetiden för läkarbesök har under sommaren varit upp till 6 veckor och veckan före ansökan hade jag inte på mitt kontantkort för att kunna beställa tid för besök. Nu har jag läkartid i mitten av september.
Jag förstår mina plikter och mitt ansvar i detta, men samtidigt är det av absolut nödvändighet att jag åtminstone kan betala hyran och kanske även köpa lite mat fram tills dess jag kan få fram intygen via läkaren. Jag hade vid ansökan bara en hundring på kontot och nu har jag inte ens till en enkel resa med kollektivtrafik till socialtjänstens kontor en mil bort. Det svar jag får är att jag kan åka dit och ansöka akut om matpengar. Är detta rätt av socialtjänsten?

Torsten

Kommentarer

Hej!

Din situation verkar inte vara lätt samtidigt verkar du vara en person som kämpar vidare trots motgångar.

Socialtjänsten behöver ha ett underlag för att kunna bedöma om du har rätt till bistånd. Det är socialtjänsten som avgör om underlaget är tillräckligt för att kunna fatta beslut.

Vid ett avslag har du rätt att få ett skriftligt beslut med en motivering. Om du inte är nöjd med det beslut som fattats har du möjlighet att överklaga detta beslut.

Det stämmer att du har rätt att ansöka akut om matpengar.

Hoppas att du har fått tips på hur du kan gå vidare. Om det dyker upp några frågor eller funderingar får du gärna återkomma till oss.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter