Fråga

Hej jag hör mina grannar slår sina små barn vem ska anmäla??

Anna

Kommentarer

Hej!

Om barnet är i akut fara ska du kontakta 112.

I det fall du misstänker att ett barn far illa och det kan vänta till nästkommande vardag, bör du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Om du är bosatt i Malmö kontaktar du socialtjänsten i det område som du bor.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym. Tänk på att om du väljer att uppge ditt namn i en orosanmälan kan socialtjänsten inte undanhålla den informationen från de personer som berörs av anmälan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter