Resa till hemlandet

Hej,
Min vän har idag försörjningsstöd, hon har en bror i hemlandet som är väldigt sjuk och förväntas dö. Finns det möjlighet till någon form av resebidrag så hon kan eventuellt komma hem på begravning?

Vän

Kommentarer

Hej!

Det finns inte något generellt resebidrag inom ramen för försörjningsstöd. Däremot utifrån situationen kan din vän ansöka om resekostnaden och får det prövat. Beroende på omständigheterna kan socialtjänsten bevilja eller avslå ansökan. Om det finns särskilda anledningar varför det ska beviljas kan din vän eventuellt få ersättning för resekostnaderna. Detta är dock undantagsfall och inte något som vanligtvis ingår i försörjningsstödet.

Vi föreslår att din vän talar med sin handläggare på försörjningsstöd och lämnar in en ansökan om resekostnaden. Det är viktigt att det i ansökan framkommer anledningen och vilken betydelse/påverkan respektive resan har för din vän. Om beslutet blir ett avslag kan din vän överklaga detta och förvaltningsrätten beslutar i frågan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter