Hjälp med att hitta annat boende?

Jag lider sedan länge av psykisk ohälsa och har under flera år haft försörjningsstöd. Under den tiden har mitt mående blivit allt sämre och jag vantrivs med att bo i lägenhet på grund av de störningar från grannar som det medför.

Jag skulle behöva ett annat boende och står i olika köer runt om i landet men där finns bara lägenheter, dvs sådant boende som jag inte vill ha. Jag skulle behöva ett mer avskilt boende, t ex gårdsstuga eller motsvarande men har inga kontakter. Jag har försökt att annonsera men fick inget napp.

Jag undrar nu om det finns någon inom socialtjänsten som skulle kunna hjälpa mig att leta och undersöka möjligheten till en flytt? Jag avser nu inte boende som förvaltas eller ägs av socialtjänsten, jag klarar av att bo själv i ett ordinärt boende, men däremot behöver jag hjälp att hitta nytt boende.

Jag har haft personligt ombud men vi kom inte överens och de kunde inte hjälpa mig och därför är det ingen väg att gå.

Jag mår för dåligt för att orka allt själv och har inga släktingar som kan hjälpa mig söka nytt boende.

Tacksam för tips.

Anna

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att du har ett eget boende men som du gärna vill flytta ifrån utifrån störningar samt ditt psykiska mående. Du erhåller försörjningsstöd sedan flera år tillbaka.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för individen och den som inte på egen hand kan tillgodose sina behov har rätt till stöd. I ditt fall har du ett eget boende men det du behöver stöd med är att söka annat. I Malmö stad finns det som heter “Bostadsrådgivning”. Enheten har inte någon bostadsförmedlingsfunktion men kan hjälpa till med information, råd och vägledning kring bostadsmarknaden, bostadsköande och vad som gäller på hyresmarknaden. Du kan läsa mer här: Bostadsrådgivning - Malmö stad (malmo.se)

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter