Kan faderskap fastställas utan påskrift eller DNA- test?

Kvinnan kan via biljetter och stämplar i pass påvisa vistelse i annat land vid viss tidpunkt som är 9 månader innan barns födelse. Fadern kan göra detsamma. De säger båda att de är föräldrar till ett gemensamt barn. De har gift sig enligt afghansk sed i Iran och äktenskapet är också civilt registrerat hos afghansk ambassad i Iran. Mannen har varit på intervju i Kabul och skrivit på faderskapserkännande ,där på dokument skickade från familjerätt i Sverige. Men problemer är att Svenska ambassaden har via kurirpost slarvat bort dokumentet som aldrig nått familjerätten .

Skatteverket vill ej anse att äktenskapet är godtagbart trots certifikat . Familjerätten vill ej godta faderskapet eftersom presumtion ej kan tillämpas och dokument med påskrift ej finns och att de ej begärde DNA eftersom de ansåg att med påskrift var det ett ”enkelt” ärende, Nu är mannen fast i Kabul och ingen ambassad finns kvar där och ambassaden säger sig inte kunna göra något eftersom DHL haft hand om kurirpost.

Man och kvinna är förtvivlade och anknytning drar ut på tiden sedan länge och har ingen förtur hos Migrationsverket. Den lilla familjen har haft daglig kontakt via nätet och barnet vet vem pappa är men naturligtvis vill man ha tryggheten av juridiskt erkännande om det skulle hända något illa för fadern i detta kaosläge, Kvinnan har föreslagit kompletterande intervju via nätet med tolk som familjerätten väljer pga incidenten med posten och att kanske ambassaden via diarieföring kan bekräfta mötet där. Men familjerätten säger att det är påskriften som är nödvändig och inget annat,

Finns någon lösning på denna låsta situation vad gäller faderskapsärendet?

Faderskap i krigssituation

Kommentarer

Hej!

Vi förstår på vad du skriver att situationen är svår utifrån rådande omständigheter i Afghanistan.

Av vad vi kan förstå på vad du skriver så tolkar vi det som att familjen har en kontakt med handläggare på Familjerätten där de bor. Det vi kan råda dem att göra är att prata med Familjerätten om hur de ska gå vidare med ärendet, vad som kommer att ske nu om det inte går att fastställa faderskapet.

När det gäller det gäller det försvunna dokumentet så kan ni kontakta Utrikesdepartementet som har ansvar för ambassaderna.

Vänliga hälsningar

Soctanterna

Soctanter